Medycyna rodzinna

Opieka lekarska w Wyszkowie

Zapewniamy bezpłatną opiekę lekarza POZ w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zakres Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • profilaktyka chorób
 • badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego
 • profilaktyka chorób układu krążenia
 • szczepienia ochronne
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń
 • diagnostyka, w tym EKG, RTG, USG
 • zabiegi w gabinecie zabiegowym
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne
 • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
 • kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów
 • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Konsultacje medyczne z lekarzem POZ są możliwe w dni robocze od 8:00 do 18:00.

Zachęcamy do telefonicznego umawiania wizyt – na konkretną godzinę, bez kolejek.